Siekdami išlaikyti aukščiausio lygio paslaugas, garantuojame už savo tiekamų prekių kokybę bei tarnavimo laiką, taip pat atliekamų remonto darbų efektyvumą.
 
Kiekvienai „LaptopKing“ teikiamai paslaugai suteikiame garantijas, kurios leidžia kiekvienam Klientui jaustis ypač saugiu ar jis pirktų naują, ar naudotą prekę, ar paliktų remontuoti savo įrangą profesionalams.
 
Garantuojame už kiekvienos įrangos duomenų slaptumą bei saugumą, todėl galite drąsiai savo įrangą patikėti mums. Kol jis pas mus, už ją atsakome MES. Visi mūsų atliekami darbai yra daromi atsakingai, kruopščiai ir greitai, todėl galime drąsiai teigti, jog Jūsų įranga rūpinsis savo sritį puikiai išmanantys profesionalai.
 
Visiems remonto darbams suteikiame nuo 6 iki 12 mėn. garantiją. Tokiu atveju, jeigu atlikti remonto darbai nepasiteisintų Jūsų lūkesčių, mes Jūsų kompiuterį sutvarkysime nemokamai!
 

Garantinio aptarnavimo sąlygos

 
1.1.Garantinis laikas skaičiuojamas nuo pardavimo vartotojui datos. Garantinis laikas nustatomas pardavėjo nuožiūra. Naudotiems kompiuteriams 3 - 6 mėn. Garantija, naujoms kompiuterių dalims 6-24 mėn. Tikslus garantinis laikotarpis nurodomas prekės pirkimo dokumente.
Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą bei visus gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.
1.2. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu mums, apmoka Pirkėjas.                        
1.3. Garantinio aptarnavimo metu pakeitus remontuojamą sugedusį komponentą kitu, garantinio aptarnavimo laikotarpis naujai įrangai nepratęsiamas ir nepradedamas skaičiuoti iš naujo.                                              1.4. Informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos. Pardavėjas neįsipareigoja atstatyti dėl kompiuterio gedimo dingusių duomenų.                                                                                                                            
1.5. Klientas patvirtina, kad įrenginyje esanti programinė įranga yra legali.                                                   
1.6.Jei kompiuterio priėmimo metu neaišku, ar gedimas yra garantinio pobūdžio ar ne, įmonės atstovas privalo įspėti Klientą, kad negarantinis remontas yra mokama paslauga.                                                                  1.7. Garantinis remontas atliekamas nemokamai. Negarantinio gedimo atveju paslaugų kainos nustatomos pagal paslaugų kainyną.

Prekių grąžinimas

 
2.1.Tuo atveju, jei nusipirkę vieną iš  prekių, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo įsigyjimo ar pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 217. 
2.2. Kokybiškas prekes galite grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos, jei:
 
Prekės bei įpakavimo išvaizda iš esmės nepasikeitė.
Prekė nebuvo naudojama ir (arba) sugadinta.
Prekės komplektacija pilna, turite pardavimo dokumentą.
 
2.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas tik Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258, remiantis patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones" taisyklių nustatyta tvarka.

Garantija netaikoma jei:

3.1.Buvo pažeistos įrenginio eksploatacijos instrukcijos.
3.2. Nepateikti įrenginio įsigijimo dokumentai.
3.3. Surasti defektai atsirado dėl vartotojo kaltės arba blogos maitinimo 
įtampos.
3.4. gedimus sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, žaibas, o taip pat buitiniai 
faktoriai.
3.5. įrenginys mechaniškai arba kitaip pažeistas.
3.6. gedimus sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ar pan.
3.7. pažeisti garantiniai lipdukai.
3.8. Programiniai gedimai nelaikomi garantiniais gedimais. Jokioms programinėms paslaugoms garantijos netaikomos ir pretenzijos nepriimamos
3.9. Skystųjų ekranų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių ("mirusių") taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Šių kriterijų neviršijantis "mirusių" taškų skaičius nėra laikomas gedimu.

Paslaugų atlikimo terminai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5-20 darbo dienų nuo prekės priėmimo diagnozuoti gedimą bei galimas jo priežastis ir pranešti apie tai Klientui. Klientas informuojamas apie galimą remonto trukmę bei kainą (jei remontuojama negarantinė prekė arba remonto pobūdis negarantinis).
4.2. Jei remontą įmanoma atlikti nekeičiant prekės detalės ir komponentų, remontas atliekamas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienas.
4.3. Jei remontas neįmanomas be detalės ar komponento pakeitimo, pardavėjas įsipareigoja atlikti garantinį remontą ne ilgiau, kaip per 20 darbo dienų nuo prekės priėmimo.

Elektronikos prekių saugojimo ir eksploatavimo sąlygos

5.1. Įrenginys turi buti saugojamas patalpoje, kurioje aplinkos temperatūra 
yra nuo -10 iki +40 ºC ir santykinis drėgnumas ne didesnis kaip 95%.
5.2.  Įrenginys turi būti eksploatuojamas patalpoje, kurioje oro temperatūra 
yra nuo +10 iki +35 ºC.
5.3.  Įrenginys turi būti įjungtas tik į 220V 50Hz elektros tinklą su įžeminimu, 
jei įrenginio techniniame pase nenurodyta kitaip. Esant didelėms elektros įtampos 
svyravimams elektros tinkle turi būti naudojamas įtampos stabilizavimo filtras.
5.4.  Draudžiama: Prijunginėti ir atjunginėti įrenginius neatjungus kompiuterio 
nuo elektros tinklo; įrenginį statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos 
ar magnetinio spinduliavimo šaltinio; ant įrenginio dėti sunkius daiktus; valymui 
naudoti spiritą ar kitas valymo priemones.
Prekė pridėta į palyginimą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.